Jagoda Gręźlikowska
Psychologia w Sporcie

Spotkania indywidualne
Warsztaty
Prelekcje, wystąpienia, dodatkowe

 


 


 


 

Ważne!

Wszelkie formy współpracy dopasowywane są do indywidualnych potrzeb klienta. Jeśli jesteś zainteresowany formą współpracy, która nie została wymieniona powyżej lub masz pytania

skontaktuj się ze mną!:)

OFERTA

Warsztaty są niezwykle ciekawą, dynamiczną, proaktywną formą pracy, zawierającą w sobie wiele ćwiczeń, przestrzeń na dyskusję oraz gry i zabawy. Zalecane w każdej grupie wiekowej.

Mogą mieć one formę cyklicznych spotkań grupowych lub wydarzenia jednorazowego. Tematyka warsztatów uzależniona jest od wstępnej analizy potrzeb grupy. Częstotliwość oraz długość współpracy ustalana jest indywidualnie.

Jako prowadzący zapewniam wszelkie, niezbędne do pracy materiały oraz narzędzia szkoleniowe.

Współpraca indywidualna ma charakter cyklicznych, regularnych spotkań, podczas których cała uwaga skupiona jest na kliencie. W pracy poruszane są tematy związane ze sportem, umiejętnościami mentalnymi oraz ogólnym funkcjonowaniem zawodnika.

Bardzo często, wyłącznie za zgodą zawodnika, do procesu włączany jest trener główny oraz (w przypadku młodych zawodników) rodzice. Jest to współpraca polegająca na wymianie informacji między psychologiem a trenerem/rodzicami, tak aby proces zmian był najbardziej efektywny.
Podczas spotkań, klient ma zapewnione wszelkie materiały niezbędne do pracy oraz narzędzia szkoleniowe.

Terminy, miejsca oraz długość współpracy ustalana jest indywidualnie.
Poza tradycyjną formą spotkań, istnieje również możliwość współpracy drogą on-line oraz umówienia się na jednorazową konsultację w ramach poradnictwa oraz zasięgnięcia opinii.

Trening biofeedback - ilość spotkań dobierana indywidualnie.
Wystąpienia publiczne na konferencjach, eventach lub spotkaniach, w formie prezentacji, wykładów, paneli dyskusyjnych.

Tematyka, forma oraz czas wystąpienia uzgadniane są indywidualnie.

Dodatkowo, istnieje możliwość współpracy w obszarze współtworzenia materiałów szkoleniowych oraz dydaktycznych, pisania artykułów czy tworzenia prezentacji.

Znajdziesz mnie również

+ 48 607 611 141

jagoda.grezlikowska@gmail.com

Warszawa / Toruń